Eltartási / életjáradéki szerződés

Cégünk vállalja a budapesti vagy Pest megyei, 70 év feletti lakosok részére szóló eltartási/életjáradéki programunkat, mely ügyvéd által ellenjegyzett, és életük végéig tartó rendszeres havi kifizetéssel járó szerződés keretében történik.

Életjáradéki programunk kombinálható házi ápolási szolgáltatásunkkal és betegszállítási tevékenységünkkel is.

Gondoskodunk az ingatlan állagmegóvásáról és biztosításáról.

A szerződők életük végéig háborítatlanul saját lakásukban élhetnek tovább, élethosszig tartó használati és életjáradéki jogot kapnak.

Ezek a jogok a földhivatalnál bejegyzésre kerülnek,ügyvédi szerződésben foglaltak.

Az eltartási/életjáradéki szerződés havi kifizetésének összege függ az ingatlan értékétől és a szép-korú lakó életkorától, ezért hivatalos ingatlanbecslést készíttetünk az Önök ingatlanáról.

 

Szerződéskötéskor az eltartó az eltartott felé vállalja

  1. megfelelő napi élelem biztosítása
  2. lakásmegóvás,karbantartás,kerti és ház körüli munkák
  3. rezsiköltségek fizetése
  4. mosást,
  5. ruházatot biztosítani;
  6. orvosi kezeléséről és gyógyíttatásáról, ápolásáról gondoskodni;
  7. halála után illő módon eltemettetni.

Az ingatlan tulajdonjogának átruházása történhet:

  1. a haszonélvezeti jog fenntartásával, vagy anélkül;
  2. a tulajdonjog átruházásával egyidejűleg a tartási kötelezettség
  3. ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével.

Várjuk megtisztelő megkeresését az alábbiakban található elérhetőségeinken:

Tisztelet, türelem, hozzáértés

0-24 óra között hívható az év bármelyik napján, ünnepnapon is.

Este 20.00 óra után ügyeleti felárat számítunk fel, ami a szállítási díj 70%-a.

 

Budapest, Pest megye és a környező városok